Koblinger

Adin bruker to ulike koblinger:

 

CloseFit Conical Hex                                                                                                                                      Standard Internal Hex

Design

CloseFit Conical Hex

Design

Standard Internal Hex